DESCRIERE:

Mărgăritești (denumită temporar în perioada interbelică și Câlnău) este o comună în județul Buzău, Muntenia, România, formată din satele Câmpulungeanca, Fântânele șiMărgăritești.

Așezare

Comuna se află în zona Subcarpaților de Curbură, în nordul județului, pe valea Câlnăului și pe cea a pârâului Hârboca (un alfuent al acestuia). Principala cale de comunicație ce leagă satele comunei este DJ203A, un drum județean ce duce spre vest către satul Dogari (comuna Beceni) și valea Slănicului, iar către est spre comuna Murgești și municipiulRâmnicu Sărat.

Demografie

Componența etnică a comunei Mărgăritești

Români (97.84%)

Necunoscută (2.15%)

Altă etnie (0.0%)

 Componența confesională a comunei Mărgăritești

     Ortodocși (97.84%)

Necunoscută (2.15%)

Altă religie (0.0%)

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Mărgăritești se ridică la 697 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 878 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (97,85%). Pentru 2,15% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (97,85%). Pentru 2,15% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Istorie

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Râmnicul de Sus a județului Râmnicu Săratși era formată din cătunele Mărgăritești și Șchiopeni, având în total 648 de locuitori. În comună, funcționau o școală mixtă cu 30 de elevi fondată în 1888 și 2 biserici ortodoxe (una zidită în 1841 de Mărgăritescu și una zidită de localnici în 1878). În acea perioadă, satul Câmpulungeanca alcătuia, împreună cu cătunul Cărănău, o comună separată în aceeași plasă, având în total 566 de locuitori. În comuna Câmpulungeanca funcționau o școală de băieți cu 32 de elevi, fondată la 1888; și o biserică fondată în 1837 de către locuitori.

În 1925, comuna Câmpulungeanca fusese desființată, iar satele ei au fost incluse în comuna Mărgăritești, care făcea parte din plasa Dumitrești a aceluiași județ. În 1931, comuna este consemnată cu numele de Câlnău și cu satele Cărătnău de Sus, Câmpulungeanca, Mărgăritești și Șchiopeni.

În 1950, județul Râmnicu Sărat a fost desființat, iar comuna (denumită din nou Mărgăritești) a fost arondată raionului Râmnicu Sărat din regiunea Buzău și apoi (după 1952) dinregiunea Ploiești. Satul Șchiopeni a luat în 1964 numele de Fântânele. În 1968, regiunile și raioanele au fost desființate, iar comuna, în alcătuirea actuală, a fost inclusă în județul Buzău.

Monumente istorice

În comuna Mărgăritești se află biserica de lemn „Sfinții Arhangheli” din satul Fântânele (împreună cu clopotnița), datând din 1777, monument istoric de arhitectură de interes național. În rest, singurul monument din comună inclus în lista monumentelor istorice din județul Buzău și clasificat ca monument de arhitectură de interes local, este biserica „Sfântul Dimitrie” (cu clopotnița) din satul Câmpulungeanca, biserică datând de la sfârșitul secolului al XVIII-lea–începutul secolului al XIX-lea.