2023

CENTRALIZATOR DISPOZIȚII-2 2023

2022

1/4.01.2022 Acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenți ai bugetului local în sumă de 530.935,87 lei

2/12.01.2022 aprobarea cererilor ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile și persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social pentru perioada decembrie 2021-martie 2022 și suplimentului pentru combustibili solizi pentru luna decembrie 2021

3/21.01.2022 Convocarea Consiliului local în ședința Ordinară lunară pentru ziua de 27.01.2022

4/21.01.2022 majorarea salariului doamnei Micu Constanța asistent personal , gradația 5, al persoanei cu handicap grav Opincaru Dumitra

5/21.01.2022 majorarea salariului doamnei Docuz Florentina asistent personal , gradația 5, al persoanei cu handicap grav Morteciu Nicușor

6/21.01.2022 majorarea salariului domnului Berechet Nicolae Marcel asistent personal , gradația 5, al persoanei cu handicap grav Berechet Adrian

7/21.01.2022 modificarea cuantumului indemnizatiei de insoțitor numitei Stefan Petronela pentru persoana cu handicap grav Doloiu Minerva Elena

8/31.01.2022 stabilirea salariului de bază lunar în anul 2022 , pentru doamna Nehoianu Stela care ocupă funcția de execuție referent clasa III, grad profesional principal, gradația 5 cu atribuții de secretar general al unității administrativ teritoriale

9/31.01.2022 împuternicirea domnului Bereandă Daniel Dorel să reprezinte pe domnul Ungureanu Fănel primarul comunei la orice instituții abilitate în vederea semnării și depunerii documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanță a cererii de finanțare pentru Proiectul ”Modernizare Drum Comunal DC 191 și străzi Rurale în Comuna Mărgăritești, Județul Buzău, prevăzută la art.4 alin (6)lit. C) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național De Investiții ”Anghel Saligny” precum și a oricăror documente ce privesc Comuna Mărgăritești , prin portalul de servicii online sau prin poșta electronică, pe baza certificatului calificat și care intervin în proiectul mai sus menționat

10/04.02.2022 Convocarea Consiliului local în ședința Ordinară lunară pentru ziua de 10.02.2022

11/15.02.2022 Încadrarea doamnei Barbu Mia Sorica ca asistent personal , gradația 2, al persoanei cu handicap grav Voicu Mariea

12/15.02.2022 aprobarea cererilor ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile și persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social pentru perioada ianuarie 2022-martie 2022 și suplimentului pentru combustibili solizi pentru luna ianuarie 2022

13/24.02.2022 Convocarea consiliului local mărgăritești în ședința ordinară din data 1 martie 2022

14/4.03.2022 Convocarea Consiliului local Mărgăritești în ședința extraordinară din data de 8.03.2022

16/15.03.2022 acordarea ajutorului social pentru familia domnului Nichita Valentin

17/25.03.2022 suspendarea plății ajutorului social pentru doamna GĂVĂNEANU GICA

18/25.03.2022 suspendarea plății ajutorului social pentru domnul MURARIU IULIAN-ROBERT

19/12.04.2022 Încetarea plății ajutorului social pentru domnul Cristea Corneliu

20/15.04.2022 aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi pntru luna martie pentru persoanele care au depus cerere pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne ,pentru familiile și persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social, cât și celor de la VMG pentru luna martie 2022

21/21.04.2022 numirea doamnei Roșu Stela curator special pentru persoana cu handicap grav Roșu Constantin din comuna Mărgăritești , Județul Buzău, până la soluționarea dosarului nr.1463/287/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Rm. Sărat

22/21.04.2022 Convocarea Consiliului local în ședinta ordinară din data de 28.04.2022

23/28.04.2022 acordarea alocației de susținere pentru familia domnului Nichita Valentin

24/06.05.2022 convocarea Consiliului local în ședința ordinară lunară din data de 12.05.2022

25/10.05.2022 Acordarea indemnizației de însoțitor numitei Roșu Stela pentru persoana cu handicap grav Roșu Constantin

26/16.05.2022 aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi pentru luna aprilie 2022 pentru persoanele care au depus cerere pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne pentru familiile și persoanele singure, altele decât cele beneficiare ale Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ,cât și celor de la VMG pentru luna aprilie 2022

27/2.06.2022 încetarea plății ajutorului social pentru domnul ȘUȘU AURELIAN

28/2.06.2022 repunerea în plată a ajutorului social pentru domnul MURARIU IULIAN ROBERT

29/10.06.2022 Aprobarea suplimentului pentru combustibilisolizi pentru luna Mai 2022 pentru persoanele care au depus cerere pentru ajutorul de ]nc[lzire a locuin’ei cu lemne pentru familiile ;I persoanele singure , altele dec\t cele beneficiare de ajutor social stabilit ]n conditiile Legii416/2001 privind venitul minim garantatc\t ;i celorde la VMG pentru luna mai 2022

30/23.06.2022 Convocarea Consiliului local în Ședința Ordinară din data de 29.06.2022

31/12.07.2022 Acordarea beneficiilor de asistență socială pentru familia domnului Nichita Cosmin

32/12.07.2022 Apobarea suplimentului pentru combustibili solizi pentru luna iunie 2022 pentru persoanele care au depus cerere pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne pentru familiile șI persoanele singure altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condțiile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cât și celor de la VMG pentru luna iunie 2022

33/18.07.2022 Desemnarea reprezentantului primăriei Mărgăritești în comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole produse în urma fenomenului metreorologic de secetă pedologică

34/9.08..2022 Apobarea suplimentului pentru combustibili solizi pentru luna iulie 2022 pentru persoanele care au depus cerere pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne pentru familiile șI persoanele singure altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condțiile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cât și celor de la VMG pentru luna iulie 2022

35/10.08.2022 Desemnarea unei persoane ca agent de inundații la nivelul Comunei Mărgăritești

36/11.08.2022 Convocarea consiliului local Mărgăritești în ședința ordinară din data de 16.08.2022

37/18.08.2022 Acordarea beneficiilor de asistență socială pentru familia monoparentală a doamnei Șușu Gabriela -Diana

38/18.08.2022 acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav Harapu Dumitru

39/25.08.2022 încetarea plății ajutorului social pentru doamna Crăciun Nicoleta

40/25.08.2022 acordarea indemnizației de însoțitor numitului ALEXE IONEL pentru persoana cu handicap grav ALEXE ADINA -IULIA

41/14.09.2022 Apobarea suplimentului pentru combustibili solizi pentru luna august 2022 pentru persoanele care au depus cerere pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne pentru familiile șI persoanele singure altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condțiile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cât și celor de la VMG pentru luna august 2022

42/15.09.2022 Convocarea consiliului local Mărgăritești în ședința ordinară din data de 20.09.2022

43/26.09.2022 Convocarea consiliului local Mărgăritești în ședința extraordinară din data de 29.09.2022

44/14.10.2022 Apobarea suplimentului pentru combustibili solizi pentru luna septembrie 2022 pentru persoanele care au depus cerere pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne pentru familiile șI persoanele singure altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condțiile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cât și celor de la VMG pentru luna septembrie 2022

45/14.10.2022 Convocarea consiliului local Mărgăritești în ședința ordinară din data de 21.10.2022

46/25.10.2022 Convocarea consiliului local Mărgăritești în ședința extraordinară din data de 28.10.2022

47/28.10.2022 Acordarea beneficiilor de asistență socială pentru familia domnului Nichita Vasilică-Marius

48/28.10.2022 Acordarea ajutorului social pentru domnul Văleanu George persoană singură

49/04.11..2022 Convocarea consiliului local Mărgăritești în ședința ordinară din data de 11.11.2022

50/09.11.2022 Apobarea suplimentului pentru combustibili solizi pentru luna octombrie 2022 pentru persoanele care au depus cerere pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne pentru familiile șI persoanele singure altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condțiile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cât și celor de la VMG pentru luna octombrie 2022

51/16.11.2022 Evaluarea /reevaluarea bunurilor aflate în administrarea Primăriei și Consiliului local al comunei Mărgăritești, Județul Buzău

52/23.11.2022 Acordarea ajutorului social pentru domnul Constantin Călin

53/23.11.2022 Acordarea ajutorului social pentru domnul Stuparu Fănel

54/28.11.2022 Apobarea cererilor ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne pentru familiile șI persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit în condțiile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cât și pentru familiile și persoanele singure , altele decât cele beneficiare de ajutor social pentru perioada noiembrie 2022-martie 2023

55/28.11.2022 Convocarea Consiliului local Mărgăritești în ședința ordinară din data de 07.12.2022

56/14.12.2022 Convocarea Consiliului local în ședința extraordinară pentru ziua de 16.12.2022

57/20.12.2022 Convocarea Consiliului local Mărgăritești în ședința extraordinară din data de 22.12.2022

58/23.12.2022 Acordarea plății ajutorului social pentru domnul Stroe Ionel persoană singură

2022

DISPOZITIA NR 50 -AFISAJ ELECTORAL PRESEDINTELE ROM

DISPOZITII 2016 VOL 4

DISPOZITII 2016 VOL.3

DISPOZITII 2016 VOL.2

DISPOZITII 2016 VOL 1

DISPOZITIA NR 40

DISPOZITIA nr 36